• kalkylator
  • lantbruk
  • parmar11

VÅRA TJÄNSTER

Tillsammans med er bygger vi upp en struktur i er bokföring så att ni får ut den information som ni är intresserade av på ett enkelt och lättbegripligt sätt.

BOKFÖRING

  • Vi kan ta hand om er löpande bokföring, reskontra, skattedeklaration m.m.

BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING

  • Vi upprättar bokslut, årsredovisningar, gör avskrivningar, periodiseringar m.m. Bokslutet ska ge en rättvisande bild av ert företagande, hur ert företag mår ekonomiskt samt fungera som ett bra beslutsunderlag.

DEKLARATION

  • Vi hjälper er att upprätta inkomstdeklaration med aktuella bilagor för ert företag och er själva.

FÖRETAGSEKONOMI

  • Vi går igenom ekonomiska frågor som exempelvis nyinvestering av maskiner, utvidgning av sin verksamhet etc.

JURIDISKA TJÄNSTER

  • Vi upprättar enklare avtal som köpekontrakt, arrendeavtal etc.

SKATTERÅDGIVNING

  • Vi ger tips & råd på hur man exempelvis inkomstplanerar och optimerar sin ekonomiska situation till gällande skatteregler.
Vi samarbetar därutöver med auktoriserade revisorer samt jurister gällande övriga frågor och tjänster som våra kunder har behov av.